Tekniske data    
     
     
top of page

ØKONOMISK

En kilo pellets produserer 4,7 kW. Med dagens pellets priser vil kW pris bli ca. 0,70,-

Til sammenligningen har Bjørk samme brennverdi gitt at fuktighets innholdet ikke er høyere enn 20% . Med dagens priser på ved vil en rask utregning  gi en kW. pris på ca. 3,50,-

VIRKNINGSGRAD

En moderne vedovn har en virkningsgrad på mellom 75 og 85 %, det betyr at prisen pr. kW øker med ca. 20%. Når man da tar med i beregningen at det er krevende å ikke legge i for mye eller for lite ved for å oppnå komfort temperatur vil virkningsgraden på en vedovn også falle ytterligere og kW. prisen økes.
En pelletsovn utnytter i snitt 90% av brenslet. Siden en pelletsovn styres av temperatur sensor vil du alltid holde komfort temperaturen og "overfyring" er eliminert. 

miljøvennlig

En pelletsovn har betydelig mindre utslipp enn tradisjonell vedovn. Grunnen til dette er at forbrenningsprosessen er automatisk styrt og tilførsel av  rett mengde luft for optimal forbrenning gjør at utslipp av svevestøv og gasser produsert av forbrenningsprosessen er minimal.

Også innemiljø vil forbedres da det på våre ovner er tilrettelagt for å hente forbrenningsluften utenfra og dermed er problematikken som en tradisjonell vedovn har med kullos eliminert.

Enkelte av våre modeller har også innebygd luftrensesystem.

vedlikehold

Siden forbrenningen er så ren produserer det minimalt med aske.

De fleste av våre modeller har også et automatisk rensesystem som kjøres uavhengig av manuell styring. Askeskuffen må ømmes manuelt, avhengig av hvor mye ovnen brenner, men en gylden regel er ca hver fjortende dag. Påfylling av pellets er enkelt, forbruket varierer alt etter utetemperatur men en påfylling gir i snitt tre dager fyring.

bottom of page